Plats för bilder


2%20-%201-lasseman-inst.jpg

Fotot visar min bror Lars som levde 1934-1954. Han föddes med navelsträngen om halsen och blev ett cp-barn. Han sköttes om hemma under 30-talet, på institution under 40-talet och dog på Vipeholm år 1954.

Vipeholmsanstalten startade år 1935 för att där förvara utvecklingsstörda människor. Deras hjärnor togs ut och skickades till hjärnlaboratoriet i Uppsala. "Forskarna" hette Hugo Fröderberg och Nils Gellerstedt. De kunde visa att tänderna förstörs av karies med söt klibbig kola. Hjärnforskningen lades ner år 1955.

30 minuter in på första programmet och 6 minuter in på det sista handlar det om Lars. Lyssna till beråttelserna. Det var en hemsk människosyn.

Kom ihåg dem alla

vipeholm5.jpg

Lyssna till de 5 delarna av dokumentärenhemkop-vagn.jpg
IMG_20201024_180744-680.jpg
Roddarhuset%20oktober.png
kundvagnar.jpg
tre-dammsjon.jpg
bouleskor.jpg
skulptur-parken.jpg
roddarhuset-vaxholm.jpg
picnic-nasaeng.jpg
tankar.jpg


pingvinparpromenad%20.jpg